tya webb

För truckförare finns det regler för vad man ska kunna för att få arbeta med truck.
Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

 

För det mesta kallas de TLP10 och de togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla truckförare ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP10.


I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier.

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.


I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP10.

Klicka här för att ladda hem TLP10.

 

TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ett ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering
SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA