tya webb

Hamn och Stuveriskolans kurssystem innebär att flera eller enstaka kurser kan genomföras både lokalt och regionalt för ett eller flera stuveriföretag.

 

Det finns många exempel på utbildningar, allt från Fast- och lossläggning av fartyg till Hamnistruktörsutbildningar. Om du klickar på ”utbildningar” här bredvid ser du några av de kurser vi genomför. 

Då utvecklingen går framåt och Hamn- och Stuveriskolans uppgift är att så långt som möjligt hjälpa hamnarna i utbildningsfrågor kan du alltid ta kontakt med skolchefen om du inte hittar din sökta utbildning. Ofta finns möjlighet att få hjälp även med kurser vi inte genomfört tidigare. 


 

Glöm inte att kurser för hamnarbetare kan finnas även i TYAs utbud (se TYAskolans hemsida). 

Kursvillkoren för Hamn- och Stuveriskolan finns under rubriken till vänster.

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA